3. Druk op en in vloeistoffen

iDevice-pictogram Smaakmaker: sterke eieren, springende auto's

Why is it impossible to crush a raw egg with your hand? How can a car jump like that?

Waarom kun je onmogelijk een rauw ei met je hand platdrukken (*)? Hoe kan een auto zo springen? 

(*) : Let op voor je dit uitprobeert, want je hand moet groot genoeg zijn om het hele ei te omvatten. Zoniet druk je met je vingers de schaal kapot... 

http://science.howstuffworks.com/transport/engines-equipment/hydraulic1.htm

Na deze leereenheid over 'druk op en in vloeistoffen' zullen deze filmpjes voor jou geen geheimen meer hebben!


iDevice-pictogram Activiteit

Verwerk de leerstof in Sirius 3 p. 224-228

Wat je op het eind van dit leerpadonderdeel moet kunnen:

  1. de druk in een vloeistof verklaren;
  2. de grootte van de vloeistofdruk berekenen (hydrostatische druk);
  3. het principe van de verbonden vaten uitleggen (en herkennen); dit principe wiskundig bewijzen (zie p. 227)
  4. de drukvoortplanting op een vloeistof beschrijven en een praktisch voorbeeld ervan geven (Wet van Pascal);
  5. technische toepassingen in verband met vloeistofdruk beschrijven;
  6. vragen en vraagstukken over vloeistofdruk oplossen.